Despre libertate, „Trei soluții” propuse de N. Steinhardt în „Jurnalul fericirii”