• „Să-ți cauți fericirea zilnic” - proverb din Egiptul antic

Renașterea și omul universal la cumpăna dintre teorie și practică

Renașterea și omul universal la cumpăna dintre teorie și practică

Vă așteptăm marți 08.12.2015, începând cu ora 18:30, la a treia întâlnire din noul sezon al Serilor Italiene care se va desfășura la Librăria Humanitas Kretzulescu. 

Pornind de la volumul De Familia/Despre Familie de Leon Battista Alberti va avea loc dezbaterea „Renașterea și omul universal la cumpăna dintre teorie și practică”. 

Dialogurile „Despre Familie” dezbat o temă de actualitate astăzi ca şi acum şase sute de ani, când au fost scrise: funcţionarea vieţii sociale în toată complexitatea ei pornind de la familie şi de la rolul său de a modela individul în spiritul anumitor valori personale şi civice. Este prima traducere românească a unei lucrări celebre şi fundamentale a culturii europene, operă a unui creator de geniu. Leon Battista Alberti a fost nu doar scriitor, eseist, pictor, sculptor, arhitect, teoretician al artelor, muzician, matematician etc. adică una dintre personalităţile cele mai complexe ale Renaşterii, ci şi un deschizător de drumuri în toate aceste domenii. În cel de faţă aflăm nu puţine reprezentări inovatoare sau şocante chiar şi pentru noi cei de astăzi: viziunea perfect laică asupra vieţii şi societăţii, elogiul banului şi în genere al avuţiei, care însă trebuie să susţină onoarea, renumele şi gloria, timpul văzut ca un capital de a cărei bună gestiune depinde orice reuşită, ideea de perfectă organizare şi ordine, chezăşie a oricărei afaceri prospere ca şi a vieţii de familie etc. Interlocutorii dialogurilor de faţă au nu doar vârste, interese şi păreri diferite, ci şi exprimări diferite care adesea uimesc şi oricum îl ţin treaz pe cititor iar acesta, navigând printre multiple perspective, este, cu intenţie, lăsat liber să şi-o aleagă pe cea proprie – ca într-o autentică şi modernă operă deschisă.

Invitații serii vor fi: 

*Hanna Derer* 
Arhitect, profesor doctor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, specialist în istoria arhitecturii, cercetător de mare valoare, cu peste 70 de studii de specialitate în domeniul prezervării patrimoniului construit dintre care amintim doar volumele „Un alt fel de istorie. Valenţe culturale ale patrimoniului construit” şi „Sibiu: Arhitectura în epoca barocă”. Din 2006 este preşedinte al Secţiunii Evidenţa Monumentelor Istorice din cadrul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi vicepreşedinte al acesteia.

*Vintilă Mihăilescu*
Specialist în antropologie şi psihologie, profesor la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii din Bucureşti, directorul Departamentului de Sociologie şi al masterului de antropologie din cadrul SNSPA, membru fondator al Societăţii de Antropologie Culturală din România şi preşedinte al acesteia între 1994 şi 2000 şi director al Muzeului Țăranului Român între 2005 şi 2010. Este autorul a numeroase studii de specialitate dintre care amintim volumele „Fascinaţia diferenţei” şi „Scutecele naţiunii şi hainele împăratului. Note de antropologie publică”. Din 1998 are o rubrică permanentă în săptămânalul cultural Dilema Veche. 

*Smaranda Bratu Elian* 
Doctor în filologie, profesor al Universităţii din Bucureşti, membru al Uniunii Scriitorilor, cunoscut italienist şi traducător, autor de studii şi articole de specialitate, coordonator alături de Prof. Nuccio Ordine al colecţiei bilingve Biblioteca Italiană a Editurii Humanitas, colecţie pentru care editurii i s-a decernat în 2008 Premiul Naţional de Traducere al Ministerului Culturii din Italia. 

*Corina Anton*
Doctor în filologie, lector în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, specialistă în literatura italiană veche şi traducătoare. Autoare a mai multor studii de specialitate printre care volumul „Spaţiul imaginar în poemele cavalereşti italiene. Analiză de caz: «Orlando furioso»” şi a numeroase articole publicate în România şi în străinătate.

Intrarea este liberă.

***

Iniţiat în anul 2010 de către Prof. Smaranda Bratu Elian, ciclul de manifestări intitulat Serile italiene îşi propune să aducă în faţa publicului dezbateri semnificative prin actualitatea lor, ce au drept punct de pornire traduceri ale unor opere scrise de autori italieni. În general, discuţia porneşte de la o carte publicată recent în colecţia Biblioteca Italiană a Editurii Humanitas, colecţie coordonată de Smaranda Bratu Elian şi de Nuccio Ordine, dar nu se limitează numai la traducerile apărute sub această egidă. Servesc drept punct de plecare şi opere italiene traduse la noi care permit înţelegerea aprofundată a fenomenelor culturale italiene şi compararea acestora cu manifestările din spaţiul românesc. Organizatorii principali şi moderatorii fiecărei Seri sunt inimoşii studenţi ai secţiilor de Italiană ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine ale Universităţii din Bucureşti, îndrumaţi de cadre didactice ale aceleiaşi instituţii.

Adresa