• „Ce mare mângâiere să ai cui arăta câte ceva care e de văzut! Și pe urmă să taci” - Virginia Woolf

Absent nemotivat

Absent nemotivat

Marius Chivu: „Absent nemotivat” înseamnă o serie de serate literare lunare unde voi invita cîte un scriitor să povestim şi să citim din opera unui scriitor din trecut, un maestru prea puţin cunoscut de public, uitat pe nedrept sau ale cărui cărţi se mai găsesc doar prin anticariate, adică un scriitor „absent nemotivat” din conştiinţa şi preferinţele de lectură ale cititorilor de azi. 

Invitatul meu de duminică, 5 noiembrie, este poetul Iulian Tănase împreună cu care voi discuta - în cadrul intim al bibliotecii de la Qreator by IQOS - despre poetul german de origine română Paul Celan (1920-1970), a cărui operă se află, pentru prima dată, în curs de traducere integrală la Editura Polirom.

Adresa