Caută în blog

Conferința internațională în studii culturale și științe ale comunicării „Fericirile. Căile lor”

Conferința internațională în studii culturale și științe ale comunicării „Fericirile. Căile lor”

Departamentul de Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere a Universității din București organizează, în zilele de 9 şi 10 noiembrie 2018, Conferința internațională în Studii Culturale şi Științele Comunicării, cu tema Fericirile; Căile lor / Happiness; Its Ways / Bonheurs; Leurs Voies.

Conceptul de fericire a fost așezat de mult timp sub diferite lupe măritoare: se ocupă de el filosofia, sociologia, biologia, psihologia, religia, istoria, literatura și artele. Atâtea eforturi teoretice spun ceva despre faţetele obiectului propus spre analiză cu prilejul acestei conferințe.

În Biblie, fericirea era răsplata în lumea de dincolo pentru străduinţa întru Dumnezeu şi suferinţa din universul de aici (Evanghelia după Matei, 5); sunt două etape: a suferinţei (plâns, flămânzire, prigoană) şi virtuţii (blândeţe, milostivenie, pace) şi a fericirii, „plata în ceruri“. Pentru fericire trebuie răbdare. Apoi, fericirea se mută pe pământ; citim la începutul Declaraţiei de Independenţă din 4 iulie 1776 că oamenii au „anumite Drepturi inalienabile (…) Viaţa, Libertatea şi căutarea Fericirii“ (Aristotel anticipase chestiunea: un stat putea fi socotit fericit dacă le oferea cetăţenilor posibilităţi de a obţine fericirea; Aristotel admitea grade de fericire, supremul fiind dat de viaţa contemplativă). John Stuart Mill va detalia conţinutul fericirii: lipsă a durerii şi multe motive de plăcere, de îmbucurare, a cărei calitate este influenţată de experienţă şi conştiinţa de sine. De dorit este cea mai mare fericire în general, a tuturor oamenilor adică. Greu de pus un acord între generalitatea şi calitatea plăcerii; pentru fiinţele – numeroase – cu capacităţi de îmbucurare mai scăzute sunt mai multe posibilităţi de împlinire a ei. Iată anunţat un proces dintre ale cărui dezvoltări una a ajuns să echivaleze fericirea cu consumul: „Societatea de consumatori este poate singura societate din istoria umană care promite fericirea în timpul vieții pământești, fericire aici și acum în fiecare «acum» succesiv; pe scurt, o fericire instantanee și perpetuă. Este, de asemenea, singura societate care se abține cu încăpățânare de la a justifica și / sau a legitima orice varietate de nefericire, care refuză o tolereze și care o prezintă ca pe ceva dezgustător în măsură să cheme pedeapsă și compensație.“ (Z. Bauman)

Nuanţe venite din psihologie pot fi de ajutor. A. Maslow a despărţit motivaţiile de deficit de cele de creştere şi a văzut în ultimele factorul de „realizare treptată a potenţialităţilor, capacităţilor şi talentelor“, de împlinire a „aspiraţiei permanente spre unitate, integrare şi sinergie în interiorul persoanei“. Pentru M. Csikszentmihályi, secretul spre fericire este o undă (flow), o stare declanşată de desfăşurarea unor activităţi care presupun efort, noutate şi creativitate: limpezimea ţintei, echilibrul între scop şi priceperile avute, lipsa distragerilor şi a temerilor de nereuşită, indiferenţa la timp sunt câteva dintre condiţiile care pregătesc marile bucurii. Căci „starea de fericire nu este prin ea însăşi o forţă motivaţională, ci un produs secundar al unei activităţi altfel motivate“. (Gordon W. Allport)

Fericirea are multe faţete și moduri diverse de manifestare. În 1972, Jigme Singye Wangchuck, rege al Bhutan-ului, a declarat că Fericirea Naţională Brută este mai importantă decât Produsul Naţional Brut. Treizeci şi nouă de ani mai târziu, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat o rezoluţie prin care invita statele membre să măsoare bunăstarea şi fericirea propriilor cetăţeni. Fericirea era socotită „scop uman fundamental“. Astăzi, anchete naţionale despre fericire au loc anual.

Toate aceste chestiuni sunt discutate în numeroase domenii – istorie, studii culturale, studii literare și lingvistice, religie, arte, științe politice și diplomație, în marketing cultural și în relații publice. Conferința oferă astfel un spațiu generos pentru dialogul științific, organizat în jurul a trei axe care corespund domeniilor fundamentale științe umaniste și arte, științe ale comunicării, științe ale informării și documentării.

Ediția din acest an reunește peste o sută de cercetători și cadre didactice din mai multe centre universitare din România, Franța, Spania, Ungaria și Turcia. Specialiști din diverse discipline socio-umane, din mai multe orașe ale țării – București, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Galați, Constanța, Târgoviște și Giurgiu –, se întâlnesc cu acest prilej.

Ceremonia de deschidere, urmată de conferințele plenare și de lansarea volumelor edițiilor anterioare (Călători și călătorii. Palimpsest pe harta reprezentării, Editura Universității din București, 2017, și Teritorii, granițe, comunități, Editura Universității din București, 2018), va avea loc vineri, 9 noiembrie 2018, începând cu ora 10,00, în Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere (strada Edgar Quinet, nr. 5-7, etaj 1, aripa dreaptă).

PROGRAMUL CONFERINȚEI

VINERI, 9 noiembrie 2018

9.0010.00 Înregistrarea participanților (Holul de Marmură al Facultății de Litere)

10.0010.30 Ceremonia de deschidere a Conferinței (Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere)

ALOCUȚIUNI:

Prof. dr. Marian PREDA, Președinte al Senatului Universității din București

Prof. dr. Emil IONESCU, Decan al Facultății de Litere, Universitatea din București

Conf. dr. Cristina BOGDAN, Prodecan al Facultății de Litere, Universitatea din București

Moderator: Conf. dr. Costin POPESCU, Director al Departamentului de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București

 

CONFERINȚE PLENARE

10.3011.15 Conf. dr. Bülent ȘENAY, Universitatea Uludag, Bursa, To Be or To Make Happy: Eudaimonia in Islamic and Buddhist Social Philosophy

11.1512.00 Prof. dr. Ruxandra DEMETRESCU, Universitatea Națională de Arte din București, Vederea empatică sau despre plăcerea de a privi 

12.0012.15 PAUZĂ DE CAFEA (Holul de Marmură al Facultății de Litere)

12.1513.00 Conf. dr. Costin POPESCU, Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Le paradis, étalon et cible du bonheur publicitaire

13.0013.30 Lansarea volumelor Călători și călătorii. Palimpsest pe harta reprezentării (Editura Universității din București, 2017) și Teritorii, granițe, comunități (Editura Universității din București, 2018)

Prezintă: Conf. dr. Alexandra CRĂCIUN, Lect. dr. Ana-Maria TEODORESCU, Conf. dr. Costin POPESCU

 

13.3015.00 PAUZĂ DE MASĂ – BUFET SUEDEZ (Restaurantul Hotelului Capitol, Calea Victoriei, nr. 29)

 

AXA I

Coordonatoare: Cristina BOGDAN, Silvia MARIN BARUTCIEFF

SALA Cezar Tabarcea – Adela Rogojinaru (etaj 1, aripa stângă)

15.0017.00 AGES OF HAPPINESS

Moderator: Cristian POPESCU

15.0015.30 Dr. Juana Maria ANGUITA ACERO, Universidad Rey Juan Carlos / Universidad Alfonso X
El Sabio; Oscar NAVARRO MARTÍNEZ, Universidad de Castilla-La Mancha; Angel Luis GONZÁLEZ OLIVARES, Universidad de Castilla-La Mancha, From Motivation to Happiness. Changes Experienced by Students in Primary and Secondary Education

15.3016.00 Maria BĂNCILĂ, Asisstant Professor, Mapping the Journey of Faith, Mapping the Way to Happiness: C. S. Lewisʼ Pilgrimʼs Progress

16.0016.30 Cristian POPESCU, PhD Candidate, Doctoral School of Philosophy, University of Bucharest; PhD Simona ZANFIR, Independent Researcher, Happy and Wise? Sumerian, Akkadian, and Egyptian Wisdom Literature as Pursuit of Happiness, c. 2600 BC – 100 AD

16.3017.00 Iuliana TĂNASE, Assistant Professor, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest, Pursuing Happiness to Its Truth

17.0017.15 PAUZĂ DE CAFEA (Holul de Marmură al Facultății de Litere)

 

17.1519.15 FACES OF HAPPINESS

Moderator: Juana ANGUITA ACERO

17.1517.45 Cristian POPESCU, PhD Candidate, Doctoral School of Philosophy; PhD Simona ZANFIR, Independent Researcher, Does Love Lead to Happiness? Ancient Near Eastern Literature, c. 2600-1150 BC

17.4518.15 Carmen Elena BOBOCESCU, PhD Candidate, Doctoral School of Literary and Cultural Studies, University of Bucharest, Three Faces of Happiness

18.1518.45 Ioana DUŢĂ, Doctorante à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, Le bonheur et l’impossible durée

18.4519.15 Laura Monica TOMA, PhD Candidate, Doctoral School of Literary and Cultural Studies, University of Bucharest, Dimensions of (Un-)Happiness and Identity Development in Adolescence in
N. Williams’
Class Enemy

19.4520.30 Lipscani. Ghid istoric și de chefuri (tur ghidat de lect. dr. Eugen ISTODOR, Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere).

Înscrierile la acest tur se fac în dimineața zilei de vineri, 9 noiembrie 2018, în cadrul înscrierii la conferință (intervalul 9,00-10,00). Plecarea (la 19,45) din Holul de Marmură al Facultății de Litere.

 

SALA DE CONSILIU (parter, aripa stângă)

15.0017.00 FERICIREA: PRACTICI ȘI RITUALURI

Moderator: Laura JIGA ILIESCU

15.0015.30 Prof. dr. Narcisa ȘTIUCĂ, Facultatea de Litere, Universitatea din București, De-aş mai fi o dată june...! Pentru o fenomenologie a fericirii

15.3016.00 Dr. Mirel BĂNICĂ, cercetător științific III, Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română, Fericirea romilor. Conceptul de baht și implicațiile sale

16.0016.30 Drd. Cornelia FLOREA, Școala Doctorală de Studii literare și culturale, Universitatea din București, Ruga femeii pentru fericirea și integritatea familiei minerilor. Practici apotropaice în spațiul mineresc

16.3017.00 Dr. Florența POPESCU-SIMION, cercetător științific III, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română, Când „lumea de dincolo” livrează fericire în „lumea albă”. Ritualuri în cimitirul Bellu catolic din Bucureşti

 

17.0017.15 PAUZĂ DE CAFEA (Holul de Marmură al Facultății de Litere)

 

17.1519.45 FERICIREA: DIVERSITATEA LUMILOR

Moderator: Mihaela MARIN

17.1517.45 Dr. Laura JIGA ILIESCU, cercetător științific I, Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, Academia Română, Componenta ludică a fericirii

17.4518.15 Conf. dr. Felicia WALDMAN, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Fericirea ca obligație religioasă în tradiția iudaică

18.1518.45 Drd. Anamaria STĂNESCU, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București, Bucuria de a învăţa prin intermediul jocurilor tradiţionale de copii

18.4519.15 Dr. Mihaela MARIN, cercetător științific III, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”,
 Academia Română, Fericiri şi fericire – posibile reţete

19.1519.45 Conf. dr. Theodor GEORGESCU, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Rețeta fericirii în De vita beata a lui Seneca

19.4520.30 Lipscani. Ghid istoric și de chefuri (tur ghidat de lect. dr. Eugen ISTODOR, Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere).

Înscrierile la acest tur se fac în dimineața zilei de vineri, 9 noiembrie 2018, în cadrul înscrierii la conferință (intervalul 9,00–10,00). Plecarea (la 19,45) din Holul de Marmură al Facultății de Litere.

 

SÂMBĂTĂ, 10 noiembrie 2018

AXA I

Coordonatoare: Cristina BOGDAN, Silvia MARIN BARUTCIEFF

AMFITEATRUL ODOBESCU (parter, aripa dreaptă)

10.0012.00 BUCURII ȘI ÎNTRISTĂRI FERICITE

Moderator: Cristina BOGDAN

10.0010.30 Lect. dr. Vlad BEDROS, Facultatea de Istoria și Teoria Artei, Universitatea Națională de Arte din București, Fericita întristare: topos al literaturii ascetice şi al picturii bizantine târzii

10.3011.00 Lect. dr. SIMONA DRĂGAN, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Chipuri ale fericirii domestice în arta sfârșitului de Ev Mediu și început de Renaștere: o lectură culturală

11.0011.30 Anita PAOLICCHI, PhD Candidate, University of Florence, ‘With tears of rejoicing’: the Experience of the Divine through Relics and Reliquaries

 

11.3011.45 PAUZĂ DE CAFEA (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

11.4513.15 CARTOGRAFII ALE FERICIRII ÎN ARTĂ

Moderator: Vlad BEDROS

11.4512.15 Conf. dr. Cristina BOGDAN, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Trepte ale fericirii în Pictorisirile unui artist contemporan: Constantin Cioc

12.1512.45 Dr. DARIA GHIU, cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Harta fericirii. Arta și comunitatea

12.4513.15 Sonia Emilia MIHAI, masterand CESI, Facultatea de Litere, Universitatea din București,
Le plaisir et le bien-être dans les installations interactives d’art

 

13.3015.00 PAUZĂ DE MASĂ – BUFET SUEDEZ (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

SALA 118 (etaj 1, aripa stângă)

9.3011.30 ÎN CĂUTAREA FERICIRII: DIMENSIUNI LITERARE

Moderator: Ana Maria ȘTEFAN

9.3010.00 Prof. dr. Antoaneta OLTEANU, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, În căutarea fericirii. Prin prisma personajelor Ninei Berberova și ale lui Andreï Makine

10.0010.30 Lect. dr. Camelia DINU, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Despre fericire în avangarda rusă. Versiunea lui Daniil Harms

10.3011.00 Lect. dr. Catrinel POPA, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Urmele paradisului. Obiecte spectrale și reflexele lor literare

11.0011.30 Asist. dr. Bogdan TĂNASE, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Lumi ficționale ale inocenței în proza contemporană

 

11.3011.45 PAUZĂ DE CAFEA (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

11.4513.15 DE LA DEZILUZIE ȘI NEFERICIRE LA RAȚIUNEA DE A TRĂI

Moderator: Antoaneta OLTEANU

11.4512.15 Conf. dr Luiza MARINESCU, Facultatea de Litere, Universitatea „Spiru Haret”, Fericirea sau lucrurile pentru care merită să trăiești: o abordare japoneză a conceptului de Ikigai (生き甲斐) în romanul Povestea lui Genji de Murasaki Shikibu

12.1512.45 Dr. Laura CÂLȚEA, cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București, redactor-șef Editura Nemira (Nemi), Hygge, Lagom, Ikigai sau omul contemporan în căutarea fericirii

12.4513.15 Lect. dr. Ana-Maria ȘTEFAN, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Regele ploii şi Doamna mirodeniilor – despre (ne)fericire şi tirania lui VREAU

 

13.3015.00 PAUZĂ DE MASĂ (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)        

 

15.0017.00 VÂRSTELE LITERARE ALE FERICIRII

Moderator: Catrinel POPA

15.0015.30 Lect. dr. Anton BREINER, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Fericirea în secolul romantic rus: între o idealizată libertate extatică și „nelibertatea orașelor sufocante”

15.3016.00 Conf. dr. Cătălin M. CONSTANTINESCU, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Ficțiunea și bovarismul ca surse ale deziluziei la Miguel de Cervantes și Gustave Flaubert

16.0016.30 Dr. Florin BALOTESCU, 2018 d. Hr. Fericirea – între lumea oamenilor și noi spațializări poetice

16.3017.00 Drd. Mihaela DAVID, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București, Calea către fericirea proletară în poezia anilor ʿ50

                                                                             

SALA 120 (etaj 1, aripa stângă)

9.3011.30 PRIVIRI ISTORICE ȘI LINGVISTICE ASUPRA FERICIRII

Moderator: Ciprian TUDOR

9.3010.00 Conf. dr. Alexandru OFRIM, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Este posibilă o istorie a fericirii?

10.0010.30 Maria BUTURUGĂ, Bibliograf, Biblioteca Academiei Române, μακάριος / fericit. Propuneri ale textului biblic

10.3011.00 Drd. Paul OPREA-CĂLIN, Școala Doctorală Limbi și Identități Culturale, Universitatea din București, Despre fericire la Sfântul Grigorie de Nyssa

11.0011.30 Conf. dr. András ZOPUS, University of Nyíregyháza, Aspectele lingvistice ale fericirii în limba maghiară şi română

 

11.3011.45 PAUZĂ DE CAFEA (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

11.4512.15 PERSPECTIVE FILOSOFICE, TEOLOGICE ȘI SOCIOLOGICE ASUPRA FERICIRII

Moderator: Crina GALIȚĂ

11.4512.15 Asist. univ. drd. Crina GALIȚĂ, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Există o relație între dobândirea fericirii și cunoaștere în filosofia arabă clasică?

12.1512.45 Drd. Emil POTEC, Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Universitatea din București, Între cetatea terestră și cea celestă sau drumul spre fericire

12.4513.15 Dr. Ciprian TUDOR, cadru didactic asociat, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Cuantificarea fericirii. Între sociologia calității vieții și psihologia fericirii individuale

 

13.30-15.00 PAUZĂ DE MASĂ – BUFET SUEDEZ (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

15.0017.00 FERICIRI INDIVIDUALE, FERICIRI COLECTIVE

Moderator: Sebastian-Vlad POPA

15.0015.30 Asist. dr. Minodora BUCUR, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Iertarea: o altă față a fericirii

15.3016.00 Rafaela GRIGORE, masterand, Facultatea de Filozofie, Universitatea din București, Posibilitatea fericirii autentice

16.0016.30 Drd. Bogdan OPREANU, Școala Doctorală a Facultății de Istorie, Universitatea din București, Fericirea de a fi parte din grupul celor mai mulți – baza evoluției individului în modernitate

16.3017.00 Lect. dr. Sebastian-Vlad POPA, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Cititul fericit. Omologii

 

SALA Cezar Tabarcea – Adela Rogojinaru (etaj 1, aripa stângă)

10.0011.30 PLĂCERI EDITORIALE, NEFERICIRI ALE EDITORILOR

Moderator: Greta-Monica MIRON

10.0010.30 Prof. dr. Zamfira MIHAIL, Fericirea popoarelor în foile volante din Basarabia în secolul al XIX-lea

10.3011.00 Lect. dr. Eugen ISTODOR, Facultatea de Litere, Universitatea din București, N. T. Orășanu, de la Țânțarul (1859) la Ghimpele (1866). Sau cum devine nefericit un jurnalist de umor în secolul al XIX-lea

11.0011.30 Conf. dr. Silvia MARIN BARUTCIEFF, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Sâmbăta dezlănțuită. Plăcere și exuberanță în grafica revistei Jugend la sfârșitul secolului al XIX-lea

 

11.3011.45 PAUZĂ DE CAFEA (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

11.4513.15 SPAȚII FERICITE: MATRIMONIUL, AGORA, ECCLESIA

Moderator: Silvia MARIN BARUTCIEFF

11.4512.15 Conf. dr. habil. Greta-Monica MIRON, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, Căsătoria, timp al fericirii? Incursiuni în viața conjugală din Transilvania secolului al XVIII-lea

12.1512.45 Dr. Nicolae MIHAI, cercetător științific III, Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, Craiova, Cetățeni fericiți la 1848. Reflecții pe marginea „entuziasmului civic” în Valahia pașoptistă

12.4513.15 Prof. dr. Cătălina VELCULESCU, Centrul de Studii Medievale, Universitatea din București; Conf. dr. Victor VELCULESCU, Facultatea de Arte Plastice, Universitatea Națională de Arte din București, Fericirea: valoare estetică, valoare spirituală

 

13.3015.00 PAUZĂ DE MASĂ – BUFET SUEDEZ (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

15.0017.00  CHIPURI ALE FERICIRII. DE LA FICȚIUNE LA ȘTIINȚĂ

Moderator: Eugen ISTODOR

15.0015.30 Drd. Oana TINCA, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București, Câteva perspective asupra fericirii de a fi recunoscut

15.3016.00 Asist. drd. Laura DUMITRESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Fericirea de a fi tu însuți – problema ficțiunii

16.0016.30 Alina COSMA, masterand, Modele de Comunicare și Relații Publice, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Fericiri (în)scrise în locuri și decupate din timp

16.3017.00 Dr. Mircea SAVA, cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Divertisment, plăcere, fericire în receptarea științei populare

 

AXA II

Coordonator: Costin POPESCU

SÂMBĂTĂ, 10 noiembrie 2018

SALA 310 (etaj 3, aripa dreaptă)

9.3011.30 ARE PUBLICITATEA REŢETE ALE FERICIRII?

Moderator: Costin POPESCU

9.3010.00 Drd. Georgiana-Andreea DRĂGAN, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, Prescripție medicală: 1 cp. FERICIRE 2 x zi. Analiza tematică a reclamelor din industria farmaceutică

10.0010.30 Conf. dr. Mădălina BUGA-MORARU, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, Stages of Happiness in Advertising Campaigns for Mobile Phones Delivered for the Romanian Market

10.3011.00 Andrei ISPASIU, specialist PR, ASEBUSS, absolvent al masteratului de Consultanță și Expertiză în Publicitate, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Plăcere sau product placement?

11.0011.30 Conf. dr. Alexandra CRĂCIUN, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Viralizare şi hedonism

 

11.3011.45 PAUZĂ DE CAFEA (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă 

 

11.4513.15 „ACCESUL LA FERICIRE” E LIBER?

Moderator: Alexandra CRĂCIUN

11.4512.15 Drd. Alina BUZATU, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București, Reprezentări ale fericirii în discursul publicitar

12.1512.45 Dr. Vasile HODOROGEA, cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București, O zi de fericire. Analiza discursului publicitar la care e expus un om obişnuit într-o zi obişnuită

12.4513.15 Drd. Gelu Olivian TUDOSE, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, Are All Happy Families Alike? Depictions of Alternative Families in Advertising

 

13.3015.00 PAUZĂ DE MASĂ – BUFET SUEDEZ (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

SALA 307 (etaj 3, aripa dreaptă)

9.3011.30 FORME ALE FERICIRII ÎN SPAŢIILE COTIDIENE

Moderator: Răduț BÎLBÎIE

9.3010.00 Drd. Horia-Ioan IOVA, CESI, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Happy Museums and Communities. ʻThe Happy Museumʼ Project – Alternative Approaches of Museum Practice

10.0010.30 Prof. dr. Valentina MARINESCU, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București; Prof. dr. Florin LAZĂR, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București; Conf. dr. Silvia BRANEA, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, Media Coverage of Social Work in Romanian Mass-media 2010-2016

10.3011.00 Lect. dr. Adela TOPLEAN, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Cine te poate face fericit? Despre valoare personală şi preţuirea interpersonală, de la Georg Simmel la Derek Parfit

11.0011.30 Drd. Andrei VLĂDESCU, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Discursul agresiv din mediul virtual – o sumă de ne-fericiri

 

11.3011.45 PAUZĂ DE CAFEA (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

11.4513.45 CUM SĂ FII FERICIT, CUM SĂ COMUNICI FERICIREA

Moderator: Valentina MARINESCU

11.4512.15 Conf. dr. Răduț BÎLBÎIE, cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Nefericirile unui centenar. Disfuncţii organizatorice şi comunicaţionale

12.1512.45 Dr. Sânziana ŞERBĂNESCU, Agenția CAP, cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Triunghiul „fericire”, „fals”, „adevărat” din perspectiva studiilor vizuale

12.4513.15 Conf. dr. Romina SURUGIU, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, Fericirile şi nefericirile editorilor de reviste. O analiză a editorialelor din presa specializată

13.1513.45 Prof. dr. Abel KOUVOUAMA, Université de Pau et des Pays de LʼAdour, Bonheur écrit et chanté dans les textes des chansons congolaises de variétés: perspectives anthropologiques et philosophiques

 

13.3015.00 PAUZĂ DE MASĂ – BUFET SUEDEZ (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

AXA III

Coordonatori: Ionel ENACHE, Cristina POPESCU

Vineri, 9 noiembrie 2018

SALA 205 (etaj 2, aripa dreaptă)

15.0017.00 BIBLIOTECA ŞI CERCETAREA – INTERFERENŢE DINAMICE

Moderator: Cristina POPESCU

15.0015.30 Lect. dr. Robert CORAVU, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Ce se poate spune despre 17.023.34:02?  

15.3016.00 Daniela BRÎNCOVEANU, Biblioteca Națională a României, Tehnologii inovative în bibliotecă: o posibilitate de reinventare a bibliotecii clasice

16.0016.30 Drd. Mihai CONSTANTINESCU, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București, Evaluarea cercetării științifice în România – barometru al performanței universitare?

16.3017.00 Asist. dr. Gabriela JURUBIȚĂ, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Clasificări și evaluări ale publicațiilor științifice în România: CNCS versus CNCSIS       

 

17.0017.15 PAUZĂ DE CAFEA (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

17.1519.45 DEMERSURI ŞI IPOSTAZE INTERACTIVE ÎN DEVENIREA BIBLIOTECII MULTIFUNCŢIONALE

Moderator: Laurențiu AVRAM

17.1517.45 Lect. dr. Laurențiu AVRAM, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Fericire şi nefericire în Evul Mediu românesc                                      

17.4518.15 Maria Andreia FANEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, Școala greco-latină din Târgoviște   

18.1518.45 Gelu BRÎNCOVEANU, Muzeul Județean „Teohari Antonescu” Giurgiu; Daniela BRÎNCOVEANU, Biblioteca Națională a României, Cooperarea bibliotecilor județene cu muzeele și arhivele pentru valorificarea reciprocă a patrimoniului cultural local   

18.4519.15 Drd. Aurelia MIRCESCU, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București, Șef Serviciu Prelucrarea Colecţiilor, Biblioteca Națională a României, Perspective manageriale asupra cărții în context contemporan. Documentele electronice şi prelucrarea lor      

19.1519.45 Dr. Aurelian-Cătălin POPESCU, Șef Serviciu Restaurarea și Prezervarea Publicațiilor, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București; Conf. dr. Cristina POPESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Controlul microclimatului din depozitele bibliotecilor, condiție sine-qua-non a perenității documentelor        

 

19.4520.30 Lipscani. Ghid istoric și de chefuri (tur ghidat de lect. dr. Eugen ISTODOR, Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere).

Înscrierile la acest tur se fac în dimineața zilei de vineri, 9 noiembrie 2018, în cadrul înscrierii la conferință (intervalul 9,00-10,00). Plecarea (la 19,45) din Holul de Marmură al Facultății de Litere.                  

 

SÂMBĂTĂ, 10 noiembrie 2018

SALA 205 (etaj 2, aripa dreaptă)

10.0012.00 CARTEA – PERMANENŢĂ A REGĂSIRII

Moderator: Corina APOSTOLEANU

10.0010.30 Dr. Juana María ANGUITA ACERO, Universidad Rey Juan Carlos / Universidad Alfonso X El Sabio; Francisco Javier SÁNCHEZ-VERDEJO PÉREZ, Universidad de Castilla-La Mancha; Filomena FERNANDES GONÇALVES, ESARS – Ministério de Educación de Portugal, Hobby reading as a motivating tool for formative reading at compulsory education

10.3011.00 Dr. Gabriela PANU, Universitatea de Vest din Timișoara; Drd. Manuela ZĂNESCU, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universitatea de Vest din Timișoara, Un tărâm al fericirii

11.0011.30 Prof. dr. Ionel ENACHE, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Biblioteca – spațiu pentru studiu și relaxare

11.3012.00 Prof. dr. Agnes ERICH, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, manager Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte, Biblioteca publică modernă – spațiu educațional al comunității

     

12.0012.15 PAUZĂ DE CAFEA (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

12.1514.15 O PERSPECTIVĂ REFLEXIVĂ ASUPRA LECTURII

Moderator: Ionel ENACHE

12.1512.45 Asist. dr. Anca CĂLIN, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Plăcerea de a citi: proces de abreviere continuă? Cazul romanului Thomas l’Obscur de Maurice Blanchot   

12.4513.15 Daniel LUCA, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara, Cititul în romanele românești ale periferiei din perioada 1946-1989

13.1513.45 Dr. Corina-Mihaela APOSTOLEANU, Manager Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din Constanța, Lectura de loisir: un secol de gusturi și mode literare în România    

13.4514.15 Conf. dr. Luiza MARINESCU, Facultatea de Litere, Universitatea „Spiru Haret” din București, Fericirea din bibliotecă: un studiu de caz referitor la titlurile cărților despre fericire din catalogul Bibliotecii Academiei Române      

 

14.1515.00 PAUZĂ DE MASĂ – BUFET SUEDEZ (Sala de Consiliu, parter, aripa stângă)

 

15.0017.00 VALENŢE EDUCAŢIONAL-INFORMAŢIONALE ALE LECTURII

Moderator: Gabriela BĂRAN

15.0015.30 Claudia MĂRGĂRIT, Biblioteca Națională a României, Rolul bibliotecilor publice în promovarea lecturii ca formă de divertisment

15.3016.00 Mădălina LEFTER, Biblioteca Națională a României, Spații pentru lecturi de loisir și… fericire în Biblioteca Națională a României

16.0016.30 Dr. Adriana Elena BORUNĂ, Şef Serviciu Dezvoltare Instituțională, Biblioteca Națională a României, Accesul la informație în bibliotecile publice. Câteva propuneri pentru îmbunătățirea integrării tuturor

16.3017.00 Drd. Monica GHIŢĂ STOICA, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București, Lectura radiofonică, o cale spre fericire!  

Scrie un comentariu

Anuleaza

Abonează-te la

Newsletter