• „Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de dispreţuit” - Albert Camus

Vreau să citesc