• „Dacă soțul e înțelept, soția e ascultătoare” - proverb din Indochina

Vreau să citesc