• „Dacă soțul e înțelept, soția e ascultătoare” - proverb din Indochina

Domeniu: Științe socio-umane