• „Consecințele mâniei sunt mult mai grave decât cauzele ei” - Marc Aureliu

Domeniu: Științe socio-umane