• „Învăţat se cheamă un om care e bucuros să tot înveţe” - Nicolae Iorga

Domeniu: Științe socio-umane