• „Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de dispreţuit” - Albert Camus

Domeniu: Memorii, biografii, interviuri