• „Bucuria este semnul că viaţa a reuşit” - Henri Bergson

Domeniu: Artă, cultură, civilizație