• „Simplitatea este accesul la esenţă” - J.W. Goethe

Domeniu: Cărți pentru copii