• „…eu gândesc că frumos este ceea ce este iubit” - Sappho

Domeniu: Memorii, biografii, interviuri