• „Ajuţi pe cineva care, chiar când nu mai poate, vrea” - Henrik Ibsen

Viața și opiniile lui Zacharias Lichter - Matei Călinescu

<i>Viața și opiniile lui Zacharias Lichter</i> - Matei Călinescu

„S-ar zice: un Bal-Shem-Tov văzut de Sterne.” (E.M. Cioran)
„Încercând să explic ideea de Lichter… tentativa de-a face incredibilul credibil, de a justifica poziţia cea mai dificilă, de a crea un «sfânt» din perspectiva unui necredincios, de a construi o psihologie şi o logică profetică dintr-o perspectivă sceptică. Succesul unei astfel de întreprinderi se măsoară după tentaţia finală a autorului de a se converti la filozofia personajului, care-i apare necesară, inevitabilă, de-un adevăr incontestabil.” (Matei Călinescu)
„Matei Călinescu imagina, vizionar, un sistem social în care n-ar fi existat decât hoţi şi cerşetori. Hoţii ar fura de la cerşetori, cerşetorii ar cerşi de la hoţi şi totul ar merge strună. De unde ai ştiut, Matei, cum aveam să ajungem în aşa scurtă vreme?” (Mircea Cărtărescu) (©Editura Humanitas)


Scriitură
6 din 6
Poveste
6 din 6
Redactare
6 din 6

Nota mea

6 din 6

0 Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa de email nu va fi facută publică.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Da   Nu