• „Toți bărbații fac greșeli, doar că cei însurați află mai repede că le-au făcut” - Red Skelton

Un cuib de nobilli. Rudin - I.S. Turgheniev

<i>Un cuib de nobilli. Rudin</i> - I.S. Turgheniev

„Turgheniev este cel mai occidental dintre scriitorii ruși. E poate singurul scriitor rus cu adevărat european. Un analist lucid și ascutit, dar în același timp unul din cei mai mari poeți lirici. El învăluie totul, scene și personagii, într-o pătrunzătoare atmosferă de sentimente, răspândind astfel un puternic suflu de viață și de poezie în paginile romanelor sale.” - Garabet Ibrăileanu
„Arta literară a lui Turgheniev este mare. [...] Romanele lui dovedesc un echilibru și un dozaj desăvârșit al efectelor... Chiar în haina străină a unei traduceri, această artă este perceptibilă prin impresia de armonie, de proporție și de fluență pe care o dă narațiunea lui.” - Al. Philippide
„Impresia initiala se adâncește cu fiecare pagină. Scenele capătă o măreție pe care n-ai fi putut-o ghici după lungimea lor; se amplifică în mintea cititorului și rămân acolo, izvor de idei, emoții și imagini noi, așa cum, uneori, câte o întâmplare din viață își dezvăluie înțelesul la multă vreme după ce s-a petrecut.” - Virginia Woolf
„[Turgheniev] avea talentul absolut, inegalabil, de a alege esențialul și a lăsa la o parte orice altceva.” - Arnold Bennett (©Editura Litera) Traducere: MIhail Sevastos și Vladimir Stoian.


0 Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa de email nu va fi facută publică.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Da   Nu