• „Consecințele mâniei sunt mult mai grave decât cauzele ei” - Marc Aureliu

Răpește-mi viața - Ángeles Mastretta

<i>Răpește-mi viața</i> - Ángeles Mastretta

Romanul Răpește-mi viața,€“ al cărui titlu este refrenul unui faimos tango ce cântă pasiunea nestăvilită,€“ este o extraordinară frescă a societății mexicane din prima jumătate a secolului XX, văzută prin ochii eroinei, Catalina Gutierez, ființă sensibilă și plină de imaginație. O dată cu trecerea anilor, ea ajunge să pătrundă tainele existenței și ale iubirii, descoperind fățărnicia și corupția mediului social mexican, frământat de ambiții devastatoare și rivalități politice, în cadrul căruia femeii îi este sortit un rol pur decorativ și marginal. Proza creață de Ángeles Mastretta este, așa cum observă prestigioasa revistă literară Vangurdia, seducătoare și magică, izbutind să pună în valoare cotidianul, prefăcându-se fie în strigăt, fie în șoaptă, spre a tălmăci intensitatea emoției. (©Editura Polirom) Traducere: Tudora Șandru-Mehedinți.


Nota mea

5 din 6

0 Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa de email nu va fi facută publică.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Da   Nu