• „Orice fericire e o capodoperă” - Marguerite Yourcenar

Pirați și corăbii: Incursiune într-un posibil imaginar al mării - Adrian G. Romila

<i>Pirați și corăbii: Incursiune într-un posibil imaginar al mării</i> - Adrian G. Romila

Figura piratului, consacrată de literatura de aventuri pe mare, de filmele de gen sau de benzile desenate, este doar un surogat ficţional, un concentrat simbolic-narativ menit să satisfacă orizonturi ale unui subconştient modern, civilizat, legal şi moral. Deşi poveştile despre piraţi şi piraterie au fost trecute, adesea, în categoria opţiunilor estetice ale copilăriei, adevărul pe care s-au ridicat aceste veritabile reţele imaginare este unul istoric şi poate fi identificat, măcar în parte. Piraţi şi corăbii analizează câmpul larg de desfăşurare al acestui adevăr, decupat pe intervalul secolelor XVI-XIX, în spaţiul geocultural anglo-saxon postcolumbian. Inevitabil, există şi o aplicaţie în arealul românesc al fenomenului. Şi, chiar dacă piraţii, pirateria şi epicul marin reprezintă, astăzi, arii imaginare ce au rămas în zona kitsch-ului cultural, putem lua din analitica paradigmei culturale moderne o perspectivă prin care să le salvăm, măcar parţial, de la o astfel de înţelegere. „Întâlnirea dintre un marinar şi un scriitor în una şi aceeaşi persoană este întotdeauna spectaculoasă. În această carte fascinantă despre piraterie ca fenomen istoric şi cultural, Adrian G. Romila este şi una, şi alta. Cartea reuneşte precizia şi aproape minuţiozitatea fostului cadet în ce priveşte limbajul tehnic al navigatorilor pe vase cu pînze şi acribia istoricului literar care ştie să navigheze pe marea literaturii, să-i exploreze ascunsele golfuri, să se strecoare către insulele izolate ale unor neîndeajuns explorate arhipelaguri. În jurul figurii legendare a piratului, corsar sau bucanier, Adrian Romila configurează contextul istoric al pirateriei ca profesie, aventură şi liminală şi exotică formă de libertate. Însă autorul face ca această istorie să gliseze controlat către o explorare a imaginarului maritim pentru care literatura şi filmul constituie remarcabile portulane. Chiar dacă în absenţa unei tradiţii seculare a aventurii pe mare, aventură în care România intră în zorii modernităţii, Mare Nostrum oferă câţiva piraţi literari şi o capodoperă, Toate pânzele sus!, romanul lui Radu Tudoran, pe care autorul nu ezită să-l situeze alături de marile cărţi despre mare.” (Angelo Mitchievici) (©Editura Polirom)


0 Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa de email nu va fi facută publică.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Da   Nu