• „Omul are trei vârste: tinerețea, vârsta mijlocie și «Vai, ce bine arăți!»” - Fulton J. Sheen

Jurnal (1935-1944) - Mihail Sebastian

<i>Jurnal (1935-1944)</i> - Mihail Sebastian

Primele pagini din jurnalul lui Sebastian datează din februarie 1935. Trecuse un an de la declanșarea scandalului din jurul romanului De două mii de ani și al șocantei sale prefețe antisemite, semnată de Nae lonescu. Atacurilor din toate direcțiile scriitorul le răspunsese într-un eseu magistral, Cum am devenit huligan, încheiat în decembrie 1934. Dar criza sa sufletească și de conștiință pare să înceapă abia acum, iar însemnările acestui adevărat „jurnal de bord” se vor face ecoul furtunilor lăuntrice, ca și al celor care bântuiau, în epocă, viața politică a țării și întreaga Europa. De aceea, în mărturia complexă lăsată de Sebastian se interferează un jurnal intim, al stărilor interioare și experiențelor sentimentale, un jurnal de creație, un jurnal „evreiesc”€œ și, mai amplu decât toate, unul intelectual și politic. În acesta din urmă se află adevărate revelații portretistice, ca și „foaia de temperatura” a relațiilor scriitorului cu prietenii apropiați - Mircea Eliade, Camil Petrescu, Al.Rosetti, Petru Comarnescu, Eugen lonescu, Martha și Antoine Bibescu, C. Noica, C. Vișoianu, Teodorescu-Braniște-€“, alături de scânteietoare instantanee din viața politică și culturală bucureșteană. După ce consemnează, în chip tulburător, „convertirea legionar㔀œ a unor străluciți prieteni, jurnalul lui Sebastian devine o cronică a Bucureștilor în vreme de război și a dramei populației evreiești din aceeași perioadă. Paginile finale, datând din decembrie 1944, înregistrează cu aceeași acuitate, o dată cu prezența trupelor sovietice în București, semnele neliniștitoare ale instalării viitoarei represiuni comuniste. E ultimul mesaj lăsat de scriitor posterității. (©Editura Humanitas)


Nota mea

6 din 6

0 Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa de email nu va fi facută publică.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Da   Nu