• „Mirarea care generează filozofia este că tu nu ești tu, că există în noi înșine ceva mai adânc decât noi înșine” - Constantin Noica

Închide ochii și vei vedea Orașul - Iordan Chimet

<i>Închide ochii și vei vedea Orașul</i> - Iordan Chimet

Inventivitatea rafinată a ilustraţiei Cristianei Radu încarcă simbolismul formelor cu nostalgia pierdutei unităţi dintre fantezie şi gândire, uneori în manieră naiv-sentimentală, alteori cu accente suprarealiste. Aceasta face ca ilustraţia cărţii să ne ofere o viziune de o neobişnuită sensibilitate plastică şi forţă de emanaţie spirituală, în deplin acord cu intenţiile autorului.
Descoperirea Oraşului, simbol al idealului revelat deopotrivă prin limbajul verbal şi prin cel vizual, e marea răsplată spirituală a desprinderii de realitatea imediată şi a explorării misterului lumilor noastre lăuntrice. Ea face ca, în străfundurile nealterate ale propriei sensibilităţi, să ne redescoperim inocenţa primară, ingenuitatea edenică de la începuturile fiinţei, un tărâm al făgăduinţei pe care fiecare dintre noi îl poartă în sine, ca o promisiune a tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără de moarte. Ilustraţia cărţii ne ajută să descoperim uşa secretă a universului vârstei infantile, deschizând o poartă secretă care duce Dincolo. Pentru a ne orienta şi regăsi în meandrele acestui topos imaginar compensativ, Cristiana Radu ne dăruieşte o busolă imagistică foarte sensibilă la jocul tonalităţilor, al ambianţelor care susţin fantasticul hibrid al romanului. (©Cărturești.ro)


0 Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa de email nu va fi facută publică.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Da   Nu