• „O fire blândă va lăsa în lume o amintire plăcută” - Proverb egiptean antic

Filozofia imaginilor - Jean-Jacques Wunenburger

<i>Filozofia imaginilor</i> - Jean-Jacques Wunenburger

Cartea constituie o interesantă reevaluare din perspectivă filozofică a locului și funcției imaginii în culturz europeană, reevaluare cu atât mai urgență, consideră autorul, cu cât asistăm la afirmarea unei „civilizatii a imaginii”, în care rațiunea abstractă și culturz scrisă tradițională sunt trecute în plan secund. În ciudz caracterului alunecos și greu de surprins, imaginea este pe cale să devină o problemă vie a filozofiei, iar Jean-Jacques Wunenburger pledează convingător în favoarea transformării ei într-un obiect de reflecție. Cuprins: Lumea imaginilor; Tipologia imaginilor; Caleidoscopul simțurilor; Clivajul vizualului și verbalului; Natura imaginilor; Destinul mimesis-ului; Jocul asemănărilor și al neasemănărilor; Funcții și valori ale imaginii; A gândi în imagini; Trăirea prin imagini. Ediție îngrijită și postfață de Sorin Alexandrescu. (©Editura Polirom) Traducere: Muguraș Constantinescu.


Scriitură
4 din 6
Documentare
6 din 6

Nota mea

5 din 6

0 Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa de email nu va fi facută publică.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Da   Nu