• „Cu fiecare pagubă înveți ceva în plus” - proverb persan

Evul Mediu și nașterea Europei - Jacques le Goff

<i>Evul Mediu și nașterea Europei</i> - Jacques le Goff

Istoricul Jacques Le Goff invită în acest volum la o călătorie în timp spre originile Europei ca realitate și ca idee. Teza sa pornește de la alegerea Evului Mediu ca moment al nașterii Europei, moment în care se realizează o îmbinare între o unitate potențială (datorată continuității spațiale) și o diversitate constitutivă (datorată destrămării Imperiului Roman, invaziile barbare, nașterii unor noi popoare), amestecul populațiilor, diviziunile și opozițiile Est-Vest și Nord-Sud, dar și primatul unificator al culturii, factorul care a realizat în cele din urmă existența unei anumite conștiințe europene. Tentativele de a restaura Imperiul Roman sub auspiciile crestinișmului, realizările medievale în planul urbanismului, comerțului și învățământului sunt definitorii pentru istoria europeană și s-au subsumat, de-a lungul timpului, unei căutări, fie și inconștiente, a unității. Cuprins: Preliminarii: înainte de Evul Mediu • Zămislirea Europei (secolele IV-VIII) • O Europă născută înainte de vreme: lumea carolingiana (secolele VIII-X) • Europa visată și Europa potențială a anului 1000 • Europa feudală (secolele XI-XII) • „Frumoasa” Europă a orașelor și a universităților (secolul al XIII-lea) • Amurgul Evului Mediu sau zorile timpurilor noi? (©Editura Polirom) Traducere: Giuliano Sfichi, Marius Roman.


Nota mea

5 din 6

0 Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa de email nu va fi facută publică.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Da   Nu