• „Le plus beau maquillage pour une femme, c’est une passion” - Yves Saint-Laurent

Cartea numerilor - Florina Ilis

<i>Cartea numerilor</i> - Florina Ilis

Noul volum al Florinei Ilis este, precum cartea lui Moise, un „recensământ” al unui popor aflat pe drumul prin pustiul adesea ostil al unei istorii potrivnice. Construit pe structura Numerilor – carte despre ascultare şi răzvrătire, despre pocăinţă şi binecuvântare –, romanul este o sinecdocă a destinului României, ambiţionându‑se să cuprindă cât mai multe evenimente cruciale ale secolului XX şi să sintetizeze o etnoistorie perfect verosimilă. Printr‑o tehnică insolită, naratorul, el însuşi personaj, îşi provoacă personajele să‑şi depene amintirile pentru a reconstitui un arbore genealogic secular, adânc înfipt în pământ, plăsmuit din imaginaţie, pe ramuri cu nume pe care istoria nu le‑a înregistrat, cu destine intersectate, aflate sub semnul iubirii, al bucuriei, al naşterii şi‑al morţii, dar şi al trădării, al minciunii şi compromisului. Nonconformistă faţă de rigorile epicului tradiţional, puterea de seducţie a Cărții numerilor stă în varietatea personajelor şi a întâmplărilor în care, cu uşurinţă, oricine poate identifica profiluri, personalităţi şi experienţe din istoria personală. (©Editura Polirom)


0 Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa de email nu va fi facută publică.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Da   Nu