• „Consecințele mâniei sunt mult mai grave decât cauzele ei” - Marc Aureliu

Arta de a muri: antologie - Mircea Eliade

<i>Arta de a muri: antologie</i> - Mircea Eliade

Deși proiectul de a scrie o carte dedicată mitologiilor morții nu s-a materializat în cele din urmă, Mircea Eliade a manifestat, în numeroase scrieri elaborate de-a lungul vieții, o preocupare constantă pentru fenomenologia și simbolistica morții. Plănuita lucrare a fost, într-o oarecare măsură, recuperată de antologia Arta de a muri, îngrijită de Magda și Petru Ursache, și care reunește scrierile sale pe marginea acestui subiect, oferind cititorului o imagine globală a viziunii cercetătorului asupra acestei mari teme. Recunoscută ca fir conducător al mitologiei, viziunea specifică asupra morții determină, în opinia lui Eliade, o ruptură ontologică între omul arhaic și omul modern. Dominat de conștiința propriei istoricități și „eliberat” de dependența dată de traiul în mijlocul Naturii (eliberare obținută cu prețul izolării sale în Cosmos), omul modern (înțeles aici ca omul modern al Europei, întrucât asiaticii au un cu totul alt mod de raportare la moarte) este dominat de angoasa în fața Morții și a Neantului. În opoziție cu această anxietate modernă, conștiința antropocentrică și participarea la ritmurile cosmice îl fac pe omul arhaic să vadă în moarte nu un sfârșit, ci o inițiere, „un ritual de trecere spre o altă modalitate de a fi” . (©lauracaltea.ro)


Scriitură
5 din 6
Documentare
6 din 6

Nota mea

5 din 6

0 Comentarii

Scrie un comentariu

Adresa de email nu va fi facută publică.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Da   Nu