• „…eu gândesc că frumos este ceea ce este iubit” - Sappho

Autor: Hendrik Willem van Loon