• „Cine nu a găsit prilejul în sine nu găsește nici în jurul său marile prilejuri” - Constantin Noica

Autor: Anna Burns

Lăptarul16-06-2020

6.0 din 6