• „Dacă soțul e înțelept, soția e ascultătoare” - proverb din Indochina

Autor: Ann Patchett

Comuniune24-03-2019

4.0 din 6

Fascinație17-10-2013

5.0 din 6