• „Consecințele mâniei sunt mult mai grave decât cauzele ei” - Marc Aureliu

Autor: Plotin

Despre frumos13-09-2006

3.0 din 6